پنجشنبه، آذر ۳۰

لیست اعتماد به نفس

ديروز کلی کار مثبت کردم .تازه دارم جون ميگيرم البته سعی ميکنم

کلی شاگرد درس دادم

ناهار درست کردم

دو تا cd از استفان ميکوس گوش کردم البته برا بار دوم, محشره

کافه رفتم و بسيار دوست ديدم و يه آدم بی نظير که تازه اومده از اتريش

خبره اومدنه آرمن رو گرفتم

چهل صفحه از کتاب دوستداشتنی جديدی رو جلو رفتم به اسم داستان پداگوژيکی

موقع برگشتن به خونه با 2 آدم فوق العاده تابلو توقف ممنوع دزديدم

کلی تو اينترنت کندو کاو کردم

متن کارمينا برونا اثر کارل ارف رو خوندم

جزوه تاريخ دوره کردم

هه هه، ساز هم زدم اينو مثلاً بايد اول ميگفتم

از اون مهمتر با يه رفيق معاشرت کردم

خوبه برا ديروزم بسه دو ساعت از امروز گذشته و من فرانسه غليظی نوش جان ميکنم

و در حساب کتابم که کی ميتونم چشم ببندم

اگه پست مسخره ای به نظرت اومد شاکی نشو اينارو ليست کرده بودم تا ارزش خودم رو بيشتر بدونم!!! پسر روز بدی نبوده خودمم در عجبم

به سلامتی